LAO PSTV25/11/2022:ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອາຊຽນວົງແຄບ ຢູ່ທີ່ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈ້ຍ - Lao PSTV

LAO PSTV25/11/2022:ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອາຊຽນວົງແຄບ ຢູ່ທີ່ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈ້ຍ

elektronik sigara cesitleri