January 20, 2022 - Lao PSTV

Daily Archives: January 20, 2022

ພິທີມອບຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ເວັບໄຊ ຂອງກະຊວງ ປກສ ໃຫ້ບັນດາກົມກອງວິຊາສະເພາະຮັບຜິດຊອບ

Read More »

ກອງປະຊຸມເປິດກ້ວາງຂອງອົງຄະນະພັັກກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ຫົວພັນ ຄັ້ງທີ 3 ສະໄໝທີ 8 ປະຈຳປີ 2021

Read More »

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບເຜີຍແຜ່ເອກະສານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິ

Read More »

ພິທີເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຢູ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

Read More »

ພິທີເຜີຍແຜ່ບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ( 2021_2023 )

Read More »

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ

Read More »

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງບັນດາທ່ານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ

Read More »
elektronik sigara cesitleri